Kötetek

 • Őrzők és ébresztők. Publicisztikai írások és kritikák, 1974—2006. Kézdivásárhely, Ambrózia Kiadó, 2007.
 • Szövegközelben — létközelben. Tanulmányok. Marosvásárhely, Mentor Kiadó, 1994.
 • Megtartó formák. Kísérletek. Bukarest Kriterion Könyvkiadó, 1984.

Szerkesztés

 • Boér Géza: Sorskeresztrejtvény. Ambrózia Kiadó, Kézdivásárhely, 2002 (szöveggondozás és előszó: A költő éjszakái. 5—8.).
 • Szentkatolnai Bálint Benedek. Ambrózia Kiadó, Kézdivásárhely, 1998 (szerkesztés).
 • Méliusz József: Háborús napló. Folyóiratközlések 1995—96-ban (A Hét, Látó, Helikon, Kortárs).
 • Szentkatolnai Bálint Gábor. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 1994 (szerkesztés).
 • Déry Tibor: G. A. úr X-ben. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1989 (utószó: Ó, azok a végnapok, avagy: milyen ne legyen a jövő. 453—471.).
 • Vaszilij Suksin: Hajnali eső. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1988 (válogatás és utószó: A teljes igazság kimondásáért, avagy: Vaszilij Suksin prózai műveiről. 387—401.).
 • Csingiz Ajtmatov: Az évszázadnál hosszabb ez a nap. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1986 (utószó: Csingiz Ajtmatov: Az évszázadnál hosszabb ez a nap avagy: a megközelítés végtelen útján. 333—349.).

Gyűjteményes kötetekben megjelent tanulmányok

 • Fazakas János. In Pedagógusok arcképcsarnoka. Főszerkesztő Ungvári János. Karácsony Sándor Pedagógiai Egyesület, Debrecen, 2009, 85—87.
 • Megírandó Cselényi-monográfiára várva. In A Cs-tartomány — pro és contra. Cselényi László költészete kritikák és értékelések tükrében. Összeállította és a bevezetőt írta Kövesdi Károly. Madách—Posonium Kiadó, Pozsony, 2009, 132—135.
 • Szakács Antal. In Pedagógusok arcképcsarnoka. Főszerkesztő Ungvári János. Karácsony Sándor Pedagógiai Egyesület, Debrecen, 2009, 198—199.
 • Tendenciák a romániai magyar irodalomban, avagy a valóságirodalomtól a szövegirodalomig. In Szondi György — Vincze Ferenc (szerk.): Súlyok és hangsúlyok. Írások az utóbbi két évtized magyar irodalmáról. Napkút Kiadó, Budapest, 2009, 187—209.
 • Összefüggések avagy visszapillantás egy találkozásra Cselényivel. In A Cs-tartomány — pro és contra. Cselényi László költészete kritikák és értékelések tükrében. Összeállította és a bevezetőt írta Kövesdi Károly. Madách—Posonium Kiadó, Pozsony, 2009, 52—61.
 • Borcsa Gergely. In Pedagógusok arcképcsarnoka. Főszerkesztő Ungvári János. Karácsony Sándor Pedagógiai Egyesület, Debrecen, 2008, 40—44.
 • Kiss Lázár. In Pedagógusok arcképcsarnoka. Főszerkesztő Ungvári János. Karácsony Sándor Pedagógiai Egyesület, Debrecen, 2008, 118—120.
 • Magunk keresése. In Pomogáts Béla (szerk.): Beke György emlékezete. Halálának első évfordulójára. Közdok, Budapest, 2008, 47—49.
 • Méliusz József írói életműve. In Kovács József-Szilamér — Bakk Miklós — Sylvester Zoltán (szerk.) Háromszéki kutatók doktori disszertációi. Kovászna Megyei Művelődési Központ, Sepsiszentgyörgy, 2007, 27—32.
 • Tendenciák a romániai magyar irodalomban, avagy a valóságirodalomtól a szövegirodalomig (részlet). In Balázs Imre József — Horváth Andor — Kovács Kiss Gyöngy (szerk.): Kiemelés tőlem. Emlékkönyv Kántor Lajos hetvenedik születésnapjára. Komp-Press Korunk Baráti Társaság, Kolozsvár, 2007, 247—250.
 • Tendenciák a romániai magyar irodalomban, avagy a valóságirodalomtól a szövegirodalomig. In Cziprián-Kovács Loránd — Kozma Csaba (szerk.): Háromszékiek Háromszékről. Társadalomtudományi írások. Státus Kiadó, Sepsiszentgyörgy—Csíkszereda, 2007, 298—316.
 • A költő éjszakái. In Demeter Lajos et al. (szerk.): Háromszéki olvasókönyv. Kovásza Megyei Művelődési Központ — Bod Péter Megyei Könyvtár — Charta Kiadó, Sepsiszentgyörgy, 2006, 415—417.
 • Tendenciák a romániai magyar irodalomban, avagy a valóságirodalomtól a szövegirodalomig (részlet). In Fűzfa Balázs. (szerk.): A hajnal frissessége. Esszék, tanulmányok, versek Láng Gusztáv tiszteletére. Savaria University Press, Szombathely, 2006, 67—77.
 • „Aki e verseket mind ellenírta”. In Escorial avagy a Cs-tartomány. Összeállította Pomogáts Béla. Madách—Posonium Kiadó — Lilium Aurum Kiadó, Pozsony, 2002, 91—104.
 • Az irodalomtörténet-írás reformja felé. In Egyed Emese (szerk.): Távlatok. Nyelv- és irodalomtudományi tanulmányok Antal Árpád professzor tiszteletére. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 2002, 52—56.
 • Bálint Benedek népies iparművészetéről. In Borcsa János (szerk.): Szentkatolnai Bálint Benedek. Ambrózia Kiadó, Kézdivásárhely, 1998, 25—41.
 • Szentkatolnai Bálint Gáborról — illetéktelenül. In Gazda József (szerk.): Kőrösi Csoma Sándor szellemútján. Kőrösi Csoma Sándor Közművelődési Egyesület, Kovászna—Csomakőrös, 1998, 103—109.
 • Állandóság és változás, illetve folyamatosság és szakítás Méliusz József költészetében. In Cseke Péter (szerk.): Értéktudat az ezredvégen. Nemzetközi Hungarológiai Központ, Budapest, 1997, 205—209.
 • Megjegyzések egy irodalom-fogalom használatához. In Serfőző Simon (szerk.): Másfél évtized magyar költészete. Miskolc, a Tokaji Írótábor Évkönyve, 1995, 17—22.
 • Molter Károly regényírása. In Szabó B. István (szerk): Feltáratlan értékek a magyar irodalomban. Szerkesztette. ELTE Magyar Irodalomtörténeti Intézet — MTA Irodalomtudományi Intézet, Budapest, 1994, 331—340.
 • Művek helyét kereső kritika. In Cseke Péter (szerk.): Érték és értékrend az egyetemes magyar irodalomban. Nemzetközi Hungarológiai Központ, Budapest, 1994, 75—83.
 • A jelenlévő múlt, avagy: „Történetek elbeszélése útján megérthető a világ”. In Utunk Évkönyv 1989—1990. Kolozsvár, 1990, 191—196.
 • A költészet lehetősége avagy: „Itt vagyok én, ki emberek felé megy”. In Jánosházy György — Gálfalvi György — Markó Béla — Nemess László (szerk): Ötödik Évszak. Antológia. Az Igaz Szó kiadása, Marosvásárhely, 1980, 143—148.